Politica privind calitatea, mediul și energia la HELUKABEL

HELUKABEL GmbH este o întreprindere independentă care dezvoltă, produce și comercializează cabluri, conductori și accesorii.

Urmărim o strategie de creștere. Această strategie se bazează pe un mediu în care așteptările din partea clienților, societății și altor părți interesate sunt într-o continuă creștere. Evaluarea necesităților și cerințelor privind părțile interesate, dar și determinarea acestora în contextul condițiilor de afaceri și de piață în legătură cu procesele noastre de afaceri stau la baza stabilirii obiectivelor.

Scopul este de a obține un succes durabil în afaceri prin încrederea și satisfacția clienților și a societății în ansamblu. Asigurăm viitorul companiei prin adaptabilitate și dezvoltarea continuă a sistemului de management. Prin urmare, HELUKABEL pune mare accent pe calitatea și impactul asupra mediului al proceselor și produselor sale, pe utilizarea eficientă a resurselor și energiei și pe satisfacerea cerințelor legale și de reglementare.

Din aceste motive, HELUKABEL a introdus și a făcut obligatoriu un sistem de management integrat pentru calitate, mediu și energie bazat pe următoarele standarde: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 și DIN EN ISO 50001. Mai multe informații despre certificările sistemului de management integrat pot fi găsite aici .

HELUKABEL respectă, de asemenea, următoarele reglementări de mediu: reglementările privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) și privind înregistrarea, evaluarea, aprobarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) .

Respectarea politicii de calitate, mediu și energie este o obligație și o sarcină constantă a conducerii și a fiecărui angajat în parte. Cerințele politicii de calitate, mediu și energie sunt exprimate în următoarele domenii:

Clienți, societate, părți interesate
Înțelegerea cerințelor pieței, a clienților, precum și a cerințelor și așteptărilor statului, a societății și altor părți interesate formează cadrul pentru dezvoltarea cu succes a companiei.Acest lucru include cerințe oficiale și legale. Acestea trebuie identificate și verificate în mod continuu pentru relevanță. Implementarea acestora trebuie planificată și monitorizată.

Conducerea și angajații
Succesul HELUKABEL este susținut de manageri și angajați calificați care lucrează în mod cooperant în echipă, combinând un nivel înalt de responsabilitate și independență cu o conștientizare marcată pentru costuri, calitate, mediu, energie, sănătate și siguranță.

Furnizori
Ne bazăm pe furnizori selecționați care lucrează cu noi într-un parteneriat și care îndeplinesc standardele noastre de calitate, protecție a mediului și eficiență energetică.

Calitate
Prin produsele noastre de încredere, livrarea la timp și serviciile excelente ne permit să satisfacem cerințele clienților noștri. Obiectivele de calitate sunt aliniate la principiile acestei politici. Ele sunt stabilite în zonele relevante ale companiei și este monitorizată atingerea acestor obiective.

Mediul înconjurător
Ne angajăm să continuăm să evităm și să minimizăm impactul negativ asupra mediului. În special în ceea ce privește calitatea aerului, a apei și emisiile neintenționate. Procedând astfel, ne străduim să folosim în mod economic toate tipurile de resurse naturale. Folosim substanțe periculoase numai acolo unde nu sunt disponibile alternative mai bune și manipulăm substanțele periculoase cu atenție. Minimizăm și separăm deșeurile pentru a permite reutilizarea lor. Lucrăm activ cu furnizorii noștri pentru a evita utilizarea substanțelor periculoase. Obiectivele de mediu sunt aliniate la principiile acestei politici. Ele sunt stabilite în zonele relevante ale companiei și este monitorizată atingerea acestor obiective.

Energie
O căutare continuă în găsirea unei eficiențe energetice mai mari cu un consum mai mic este o condiție prealabilă esențială pentru creșterea sustenabilitatea, în lume. Ne angajăm să îmbunătățim constant sistemul de management al energiei și performanța legată de energie. Prin urmare, vor fi determinate utilizarea energiei, consumul și eficiența. Oportunitățile de îmbunătățire a acestora sunt căutate, evaluate, prioritizate și, pe cât posibil și rațional, realizate. Obiectivele energetice sunt aliniate pe principiile acestei politici. Ele sunt stabilite în zonele relevante ale companiei și este monitorizată atingerea acestor obiective.

Îmbunătățirea continuă
Ne străduim pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor în ceea ce privește protecția mediului, performanța legată de energie, sănătatea și siguranța. Făcând acest lucru, căutăm întotdeauna măsuri adecvate pentru a optimiza procesele, organizația, mediul nostru de lucru și echipamentele la cerințele actuale și viitoare.

Cerințele statutare și de reglementare cu privire la mediu înconjurător și a energiei sunt deja determinate și vor fi actualizate în mod regulat. Părțile responsabile din cadrul organizației asigură implementarea și conformitatea.

Manualul de management sintetizează sistemul de management integrat pentru calitate, impact asupra mediului și performanță energetică. Se referă la obiectivele noastre documentate, care sunt descrise și făcute obligatorii de sistemul de management integrat pentru calitate, mediu și energie și prin reglementări și instrucțiuni ulterioare pentru toți angajații.