Directiva RoHS a Parlamentului European

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 8 iunie 2011 (reformare) și Directiva delegată a Comisiei (UE) 2015/863 din 31 martie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor supuse restricțiilor.
Directiva 2011/65/UE restricționează utilizarea și comercializarea plumbului, mercurului, cadmiului, cromului VI, polybrominated biphenyls (PBBs) și polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) în anumite echipamente electrice și electronice (EEE). A intrat în vigoare în iulie 2011 și înlocuiește vechea Directivă 2006/95/CE din 12 decembrie 2006. Directiva 2011/65/UE a fost transpusă în legislația națională în Germania de către Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV).
Prin Directiva 2011/65/UE, a fost implementat un proces pentru a putea adăuga substanțe suplimentare în viitor. Acest proces a fost utilizat pentru prima dată în Directiva Delegată (UE) 2015/863 pentru a include substanțele di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), butylbenzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP), diisobutyl phthalate (DIBP), precum și categoria 11 „alte echipamente electrice și electronice care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus” în domeniul de aplicare al Directivei RoHS existente. Perioada de tranziție pentru aceasta s-a încheiat la 22 iulie 2019.

HELUKABEL® GmbH este într-un dialog constant și face schimb de informații cu furnizorii săi pentru a putea reacționa la eventualele restricții suplimentare privind substanțele.

Dacă aveți întrebări suplimentare despre interdicțiile și cerințele privind substanțele, cum ar fi REACH, RoHS, conflict de minerale (CMRT), etc., vă rugăm să contactați compliance@helukabel.de.