Regulamentul european privind produsele de construcții (CPR) – Pentru mai multă siguranță

HELUKABEL GmbH are produsele sale testate și certificate. Începând cu 1 iulie 2017, toate produsele relevante de la HELUKABEL vor purta marcajul CE și o declarație de performanță conform CPR.

Faceți clic aici pentru o prezentare generală a tuturor produselor Helukabel care sunt testate conform Regulamentului european privind produsele pentru construcții: Produse conform CPR

Regulamentul European pentru Produse de Construcții (CPR) 305/2011 definește reglementări coerente și verificabile pentru utilizarea produselor de construcție în clădiri. Se aplică tuturor statelor membre ale UE și urmărește să sporească siguranța în clădiri. CPR a fost extins la 1 iunie 2016 pentru a include cabluri și conductori care sunt clasificate în funcție de reacția lor la foc. Reglementările vor fi obligatorii pentru producători și furnizori începând cu 1 iulie 2017.

CPR pentru cabluri și conductori este implementat de DIN EN 50575:2017-02: „Cabluri de putere, control și comunicații - Cabluri pentru aplicații generale în clădiri în ceea ce privește cerințele privind comportamentul la foc”. După ce produsele au fost testate de un organism notificat, cablurile primesc marcajul CE. De asemenea, producătorul sau furnizorul trebuie să furnizeze fiecărui cablu testat o declarație de performanță care să conțină informații precise despre comportamentul la foc.

Odată cu includerea cablurilor și conductorilor în lista produselor pentru construcții, UE a definit 6 clase de protecție împotriva incendiilor pentru cabluri - de la ACa la FCa (Ca înseamnă „Cable”). Acestea au fost acordate pe baza criteriilor de propagare a flăcării și generare de căldură. De la neinflamabil (Aca) și greu inflamabil (B1Ca, B2Ca, CCa) la normal inflamabil (DCa, ECa) până la ușor inflamabil (FCa). Există, de asemenea, trei clase suplimentare care se referă la alte cerințe, cum ar fi emanarea fumului (s1 și s2), aciditate/ rezistență la flacara fară halogeni (a1) și picături de flacără (d1 și d2).

Aveți întrebări?

Trimiți-ne un e-mail la : office@helukabel.ro