Declarație de confidențialitate a datelor

Bine ați venit pe site-ul web HELUKABEL România și vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre și produselor și serviciilor noastre. Ne pasă de protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în timpul prelucrării și utilizării acestora în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru web.

Această politică de confidențialitate nu se aplică site-urilor web ale altor părți, chiar dacă acestea sunt legate de site-ul web HELUKABEL România.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresele, adresele de e-mail și numerele de telefon, se face întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor, precum și cu orice reglementări naționale privind protecția datelor la care se supune HELUKABEL România. Intenția acestei politici de confidențialitate este de a informa publicul despre tipul, domeniul de aplicare și scopul colectării, utilizării și prelucrării datelor cu caracter personal de către compania noastră. În plus, această politică de confidențialitate informează persoanele vizate cu privire la drepturile lor.

În calitate de operator responsabil cu prelucrarea datelor, HELUKABEL România a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru ca protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web să fie cât mai simplă posibil. Cu toate acestea, transmiterea datelor prin internet are unele slăbiciuni inerente, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, persoanele vizate au dreptul de a utiliza alte mijloace pentru transferul datelor cu caracter personal către noi, de ex. prin telefon.

Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate HELUKABEL se bazează pe termenii definiți de emitentul european de directive și ordonanțe în Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) al UE. Politica noastră de confidențialitate ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. În acest scop, am dori să explicăm mai întâi o anumită terminologie.

Această politică de confidențialitate folosește următorii termeni și definiții:

a) Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

b) Persoana vizată

O persoană vizată este orice persoană identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal au fost prelucrate de către operator.

c) Prelucrare

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, fie prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere.

d) Restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.

e) Profilare

Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța acelei persoane fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.

f) Pseudonimizare

Pseudonimizarea înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Operator

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de legislația Uniunii sau a unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acesteia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau a statului membru.

h) Procesor

Procesor înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar

Destinatar înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, fie că este sau nu terț. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau al unui stat membru nu sunt considerate destinatari.

j) Terț

Terț înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de prelucrare și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a împuternicitului, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

k) Consimţământ

Consimțământul persoanei vizate înseamnă orice indicare liberă, specifică, informată și fără ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnifică acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care o privesc.

Operatorul în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor, precum și al altor legi și reglementări privind protecția datelor aplicabile în Uniunea Europeană este:

HELUKABEL ROMÂNIA SRL
Șoseaua de Centură, nr.1D
Comuna Chiajna, Jud.Ilfov, ROMANIA
Cod poștal : 077040

Paginile web ale HELUKABEL folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt plasate și stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Multe site-uri web și servere folosesc cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un ID de cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă într-o secvență de caractere prin care paginile web și serverele pot fi urmărite până la serverul real pe care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite paginilor web și serverelor vizitate să distingă browserul persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat prin ID-ul cookie unic.

Cookie-urile permit HELUKABEL să ofere un serviciu mai bun utilizatorilor acestui site web, ceea ce nu ar fi posibil fără astfel de cookie-uri.

Cookie-urile ne permit să optimizăm informațiile și ofertele de pe site-ul nostru în interesul utilizatorului. După cum am menționat anterior, modulele cookie ne permit să recunoaștem vizitatorii repeți pe site-ul nostru. Scopul acestei recunoașteri este de a face utilizarea site-ului nostru mai ușoară vizitatorilor săi. De exemplu, dacă un site web folosește cookie-uri, atunci vizitatorii nu trebuie să-și introducă din nou datele de conectare la o vizită repetată, deoarece acest lucru este făcut de site-ul web și cookie-ul stocat în sistemul informatic al vizitatorului. Un alt exemplu este cookie-ul pentru un coș de cumpărături din magazinul online. Magazinul online folosește un cookie pentru a reține articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual.

O persoană vizată poate să-și seteze browserul web pentru a bloca site-ul nostru web să seteze cookie-uri și, prin urmare, să se opună plasării de cookie-uri în mod permanent în orice moment. În plus, cookie-urile stocate pot fi șterse oricând folosind un browser web sau alt software. Toate browserele web utilizate în mod obișnuit oferă această funcție. În cazul în care persoana vizată dezactivează stocarea cookie-urilor în browser-ul său web, atunci acest lucru poate duce la ca toate funcțiile site-ului nostru web să nu fie pe deplin utilizabile.

Site-ul web HELUKABEL colectează o anumită cantitate de date sau informații cu fiecare vizită a site-ului web de către o persoană vizată sau un sistem automatizat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Tipurile de date care pot fi colectate sunt (1) tipuri și versiuni de browser, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de unde un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru (numit referenți), (4) subpaginile care sunt accesate pe site-ul nostru de către un sistem de accesare, (5) data și ora accesului la site-ul web, (6) o adresă IP (Internet Protocol), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) alte date și informații similare care sunt utilizate pentru protecție împotriva atacurilor asupra sistemelor noastre IT.

HELUKABEL nu trage concluzii despre persoana vizată în utilizarea acestor date și informații generale. În schimb, aceste informații sunt necesare pentru (1) să furnizeze conținutul site-ului nostru în mod corect, (2) să optimizați conținutul site-ului nostru web și publicitatea pentru acesta, (3) să asigurați funcționalitatea pe termen lung a sistemelor noastre IT și a tehnologiei site-ului nostru, și (4) să ofere organelor de aplicare a legii informațiile necesare în cazul unui atac cibernetic. Aceste date și informații colectate în mod anonim sunt evaluate de HELUKABEL, pe de o parte statistic, iar pe de altă parte, cu scopul de a îmbunătăți protecția datelor și securitatea datelor la compania noastră și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate de noi. Datele anonime ale fișierelor de jurnal ale serverului sunt salvate separat de toate datele personale furnizate de persoana vizată.

Persoana vizată are opțiunea de a se înregistra pe site-ul web al operatorului. Acest proces de înregistrare implică colectarea de date cu caracter personal. Ce date cu caracter personal sunt dezvăluite operatorului pot fi văzute pe pagina de înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv în scopul prelucrării interne la operator. Operatorul poate dezvălui date unuia sau mai multor procesatori, cum ar fi serviciile de transport, care la rândul lor vor folosi datele personale exclusiv pentru procese interne care sunt legate de scopurile operatorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al operatorului, sunt stocate adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) al persoanei vizate, precum și data și ora înregistrării. Aceste date sunt stocate deoarece sunt necesare pentru prevenirea abuzului de serviciile noastre, precum și pentru investigarea eventualelor infracțiuni, dacă este cazul. Ca urmare, stocarea acestor date este necesară pentru protejarea operatorului. Aceste date nu vor fi dezvăluite terților decât dacă există o obligație legală pentru o astfel de dezvăluire sau dezvăluirea este în scopul urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate, cu dezvăluirea voluntară a datelor cu caracter personal, permite operatorului să ofere persoanei vizate conținut sau servicii care, prin natura lor, pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate pot modifica oricând datele cu caracter personal dezvăluite în timpul înregistrării lor sau pot obține ștergerea acestora din depozitele de date ale operatorului.

La cerere, operatorul va informa orice persoană vizată, în orice moment, despre care date cu caracter personal au fost stocate cu privire la persoana vizată. În plus, operatorul va rectifica sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau la notificarea persoanei vizate, cu excepția cazului în care este interzis să facă acest lucru prin cerințele legale de stocare. Responsabilul cu protecția datelor numit în această politică de confidențialitate va fi disponibil ca contact pentru persoanele vizate în acest context.

Site-ul HELUKABEL are o opțiune de abonare la newsletter-ul companiei noastre. Ce date cu caracter personal sunt transferate operatorului în timpul abonării la newsletter pot fi văzute în meniul de abonare.

HELUKABEL folosește un newsletter pentru a trimite periodic notificări despre ofertele și produsele companiei către clienți și parteneri de afaceri. Persoanele vizate pot primi newsletter-ul companiei noastre numai dacă (1) au o adresă de e-mail validă și (2) se abonează la newsletter. Din motive legale, un mesaj de confirmare este trimis la adresa de e-mail furnizată de persoana vizată în timpul abonării inițiale la newsletter (metoda double opt-in). Acest mesaj de confirmare este folosit pentru a verifica dacă proprietarul adresei de e-mail, în calitate de persoană vizată, a autorizat abonamentul la newsletter.

În timpul abonării la newsletter, stocăm și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) sistemului informatic utilizat de persoana vizată la momentul abonării, precum și data și ora abonamentului. Colectarea acestor date este necesară pentru urmărirea unui (potențial) abuz al adresei de e-mail a persoanei vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește drept garanție legală pentru operator.

Datele personale colectate în timpul unui abonament la newsletter sunt folosite doar pentru trimiterea newsletter-ului nostru. În plus, abonaților la newsletter li se pot trimite notificări prin e-mail dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de newsletter și procesele de înregistrare aferente, așa cum ar putea fi cazul în cazul modificării ofertei de newsletter sau a circumstanțelor tehnice. Datele personale colectate în timpul abonării la newsletter nu vor fi dezvăluite terților. Persoana vizată poate anula oricând abonamentul la newsletter. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal dat de persoana vizată în scopul trimiterii newsletter-ului poate fi retras în orice moment. Fiecare newsletter conține un link pentru retragerea consimțământului. În plus, utilizatorii se pot dezabona de la newsletter direct pe site-ul web al operatorului sau pot notifica operatorul în alte moduri.

Newslettere HELUKABEL conțin pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic în miniatură care este încorporat în e-mailurile trimise în format html pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor jurnal. Acest lucru permite o evaluare statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pixelul de urmărire încorporat permite HELUKABEL să detecteze dacă și când a fost deschis un e-mail și care dintre linkurile dintr-un e-mail au fost accesate de o persoană vizată.

Datele personale colectate prin intermediul pixelilor de urmărire sunt stocate și evaluate de către operator în scopul optimizării trimiterii de newsletter și pentru a adapta mai bine conținutul newsletterelor viitoare la interesele persoanelor vizate. Astfel de date cu caracter personal nu sunt dezvăluite terților. Persoanele vizate pot oricând să-și retragă consimțământul, care a fost dat separat, folosind un proces dublu opt-in. Operatorul șterge aceste date cu caracter personal atunci când consimțământul este retras. HELUKABEL interpretează automat dezabonarea de la newsletter ca o retragere a consimțământului.

Pentru a se conforma cerințelor legale, site-ul web al HELUKABEL conține informații care să permită contactarea rapidă a companiei noastre, precum și comunicarea directă cu noi. Aceasta include o persoană de contact generală prin e-mail (adresă de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Aceste date cu caracter personal, care sunt transferate voluntar operatorului de către persoana vizată, sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Astfel de date cu caracter personal nu vor fi dezvăluite terților. Tehnologia de criptare SSL este utilizată pentru transferul acestor date. Opțiunile de contact sunt:

 • Formular online pentru descărcare fișier
 • Comanda de catalog
 • Drum feedback

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate numai atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului stocării datelor, sau conform prevederilor emitentului european de directive și ordonanțe sau de alte organisme legislative în legile și reglementările cărora le este supus operatorul.

Datele cu caracter personal sunt indisponibile sau șterse în conformitate cu legile și reglementările aplicabile atunci când scopul stocării datelor nu mai există, sau expiră o perioadă de stocare specificată de emitentul european de directive și ordonanțe sau un alt organism legislativ.

a) Drept de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul, definit de emitentul european de directive și ordonanțe, de a solicita confirmarea operatorului cu privire la faptul dacă operatorul prelucrează date cu caracter personal legate de persoana vizată. Persoanele vizate care doresc să facă uz de acest drept de confirmare pot contacta în orice moment responsabilul nostru cu protecția datelor.

b) Drept de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul, definit de emitentul european de directive și ordonanțe, de a obține de la operator confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate date cu caracter personal care o privesc și, dacă este cazul, acces la datele personale și următoarele informații, precum și o copie a acestor informații. În plus, emitentul european de directive și ordonanțe a acordat persoanei vizate un drept de informare cu privire la următoarele aspecte:

 • Scopurile procesarii
 • Categoriile de date cu caracter personal vizate
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale
 • Acolo unde este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă
 • Existența dreptului de a solicita de la operator rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată sau de a se opune unei astfel de prelucrări
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
 • În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: orice informații disponibile cu privire la sursa datelor
 • Existența procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate a unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Persoana vizată are, de asemenea, dreptul la informații despre dacă datele cu caracter personal au fost sau nu transferate într-o țară terță sau într-o organizație internațională. Dacă acesta este cazul, atunci persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare legate de transfer.

Persoanele vizate care doresc să facă uz de acest drept de informare pot contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment.

c) Dreptul de rectificare

Persoana vizată are dreptul, definit de emitentul european de directive și ordonanțe, de a obține de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, fără întârzieri nejustificate. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Persoanele vizate care doresc să facă uz de acest drept de rectificare pot contacta în orice moment responsabilul nostru cu protecția datelor.

d) Dreptul la ștergere (dreptul de uitare)

Persoana vizată are dreptul, definit de emitentul european de directive și ordonanțe, de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârziere nejustificată, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există alt temei juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al statului membru căreia îi este supus operatorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționată la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă unul dintre motivele de mai sus se aplică și o persoană vizată dorește să obțină ștergerea datelor cu caracter personal stocate de HELUKABEL, persoana vizată poate contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment. Responsabilul cu protecția datelor al HELUKABEL sau un alt angajat se va asigura că cererea de ștergere este îndeplinită fără întârzieri nejustificate.

În cazul în care HELUKABEL a făcut publice datele cu caracter personal și este obligată, în temeiul articolului 17 alineatul (1) din GDPR, să șteargă datele cu caracter personal, compania noastră, în rolul său de operator și ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legături către, sau copie sau replicare a acestor date cu caracter personal. Responsabilul cu protecția datelor al HELUKABEL sau un alt angajat va lua măsurile necesare în fiecare caz.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Orice persoană vizată are dreptul, definit de emitentul european de directive și ordonanțe, de a obține de la operator restricția prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

 • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării în temeiul art. 21(1) din GDPR în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează pe cele ale persoanei vizate.

În cazul în care se aplică una dintre cerințele prealabile de mai sus și o persoană vizată dorește să obțină restricționarea datelor sale personale stocate la HELUKABEL, persoana vizată poate contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment. Responsabilul cu protecția datelor al HELUKABEL sau alt angajat va iniția restricția de prelucrare.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Orice persoană vizată are dreptul, definit de emitentul european de directive și ordonanțe, de a primi datele cu caracter personal care o privesc, pe care le-a furnizat unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat.
Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a transmite acele date altui operator fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite operatorului.

În plus, în exercitarea dreptului la portabilitatea datelor, în temeiul art. 20(1) din GDPR, persoana vizată are dreptul de a obține transferul direct al datelor sale cu caracter personal de la un operator la un alt operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și dacă acest lucru nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile altora.

Pentru a-și exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor desemnat de HELUKABEL.

g) Dreptul de a obiecta

Persoana vizată are dreptul, definit de emitentul european de directive și ordonanțe, de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, față de prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe punctul (e ) sau (f) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi.

În cazul în care a fost depusă o obiecție, HELUKABEL nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.

În cazul în care HELUKABEL prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată va avea dreptul de a se opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc pentru un astfel de marketing. Aceasta include crearea de profiluri, în măsura în care are legătură cu un astfel de marketing direct. Dacă o persoană vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, atunci HELUKABEL nu va mai folosi datele personale în aceste scopuri.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de HELUKABEL în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datele cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de obiecție, persoana vizată poate contacta direct responsabilul cu protecția datelor de la HELUKABEL. În contextul utilizării serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate folosind specificații tehnice.

h) Luare automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri

Persoana vizată are dreptul, definit de emitentul european de directive și ordonanțe, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv pe profilare, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează semnificativ în mod similar, cu excepția cazului în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date, sau (2) este autorizat de dreptul Uniunii sau al statului membru căruia îi este supus operatorul și care stabilește, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, sau (3) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, atunci HELUKABEL va implementa măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține intervenția umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite drepturile legate de luarea deciziilor automate, el sau ea poate contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment.

i) Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare

Persoana vizată are dreptul, definit de emitentul european de directive și ordonanțe, de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite dreptul de a-și retrage consimțământul, el sau ea poate contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment.

Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul procesului de aplicare. Prelucrarea poate fi electronică. Acesta este cazul, în special, în care un solicitant transferă documente de cerere către un operator electronic, de exemplu prin e-mail sau printr-un formular furnizat pe site. În cazul în care operatorul încheie un contract de muncă cu solicitantul, datele transferate sunt stocate în scopul realizării raportului de muncă, ținând cont de legile și reglementările aplicabile. În cazul în care operatorul și solicitantul nu încheie un contract de muncă, atunci documentele de aplicare vor fi șterse automat în cel mult două luni de la notificarea solicitantului, cu excepția cazului în care operatorul are alte interese legitime de a nu șterge datele.

Operatorul are componente integrate ale companiei Facebook pe acest site. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un punct de întâlnire pe internet, o comunitate online care permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze în spațiul virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității web să furnizeze informații personale sau despre companie. Printre altele, Facebook permite utilizatorilor rețelei de socializare să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să facă rețea prin solicitări de prietenie.

Facebook este operat de Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Pentru persoanele vizate care locuiesc în afara SUA sau Canada, operatorul responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Prin accesarea subpaginilor acestui site web, care este operat de operator și în care a fost integrată o componentă Facebook (plugin Facebook), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este solicitat automat să descarce o reprezentare a componentei Facebook relevante din Facebook. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook este disponibilă la https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . Ca parte a acestui proces tehnic, Facebook află ce subpagină reală a site-ului nostru web este vizitată de o persoană vizată.

Dacă persoana vizată este conectată la Facebook în același timp, atunci Facebook detectează ce subpagină a site-ului nostru web o vizitează persoana vizată cu fiecare acces la site-ul nostru și pe întreaga durată a vizitei sau a site-ului nostru. Aceste informații sunt colectate de componenta Facebook și mapate la contul de Facebook al persoanei vizate de către Facebook. Dacă persoana vizată utilizează unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru web, de exemplu butonul „Like” sau dacă persoana vizată introduce un comentariu, atunci Facebook mapează aceste informații la contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează aceste date personale.

Prin intermediul componentei Facebook, Facebook este informat că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web ori de câte ori persoana vizată este conectată la Facebook în timp ce accesează site-ul nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face click sau nu pe componenta Facebook. Dacă persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transferate pe Facebook, atunci acest lucru poate fi prevenit prin deconectarea de la contul său de Facebook înainte de a accesa site-ul nostru web.

Politica de date a Facebook este disponibilă la https://www.facebook.com/about/privacy/ și oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. Acolo sunt explicate și opțiunile de setare oferite de Facebook pentru protejarea confidențialității persoanei vizate.

Operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare) pe acest site web. Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web înseamnă colectarea și evaluarea datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Printre altele, un serviciu de analiză web colectează date despre site-ul web de pe care o persoană vizată a venit pe site-ul nostru (cunoscut sub numele de „referitori”), care subpagini ale site-ului nostru au fost accesate și cât de des și pentru cât timp a fost navigată o subpagină. Analiza web este utilizată în principal pentru optimizarea unui site web și pentru analiza cost-beneficiu a reclamei pe internet.

Componenta Google Analytics este operată de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Operatorul folosește extensia „_gat._anonymizeIp” pentru analiza web prin Google Analytics. Această extensie trunchiază și anonimizează adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate dacă accesul la site-ul nostru web este dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o altă țară care este parte la tratatul pentru Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza fluxurile de vizitatori pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile obținute pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web, pentru a compila rapoarte despre activitățile de pe paginile noastre web și pentru a presta alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru.

Google Analytics plasează un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost explicat mai sus. Plasarea unui cookie permite Google să efectueze o analiză a utilizării site-ului nostru. Cu fiecare acces la o pagină individuală a acestui site web, care este operată de operator și în care a fost integrată componenta Google Analytic, componenta Google Analytics determină browserul de internet din sistemul informatic al persoanei vizate să transfere date către Google pentru analiză online. Ca parte a acestui proces tehnic, Google obține cunoștințe despre datele personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, pe care Google o folosește, printre altele, pentru a urmări originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a calcula comisioanele.

Cookie-urile sunt folosite pentru a stoca date cu caracter personal, cum ar fi timpul de acces, locația din care a fost efectuat accesul și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana vizată. La fiecare vizită a paginilor noastre web, aceste date personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet utilizate de persoana vizată, sunt transferate către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale, care au fost colectate prin procesul tehnic, către terți.

După cum s-a explicat mai sus, o persoană vizată poate să își seteze browserul web pentru a bloca plasarea cookie-urilor de către site-ul nostru web și, prin urmare, se opune plasării de cookie-uri în mod permanent în orice moment. O astfel de setare a browserului web ar împiedica Google să plaseze un cookie în sistemul IT al persoanei vizate. În plus, cookie-urile setate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment folosind un browser web sau alt software.

Persoana vizată are, de asemenea, opțiunea de a se opune colectării acestor date generate de Google Analytics asupra utilizarea site-ului web, precum și prelucrării acestor date de către Google, împiedicând-o astfel. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce și să instaleze un supliment de browser de la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest program de completare pentru browser informează Google Analytics prin JavaScript că nu pot fi transferate date sau informații despre vizitele pe site-uri web către Google Analytics. Google interpretează instalarea suplimentului de browser ca o obiecție. Dacă sistemul IT al persoanei vizate este șters, formatat sau nou instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze suplimentul de browser pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă suplimentul de browser este dezinstalat sau dezactivat de persoana vizată sau de o altă persoană din domeniul său, este dezinstalat sau dezactivat, add-on-ul de browser poate fi reinstalat sau reactivat.

Mai multe informații și politica de confidențialitate actuală a Google sunt disponibile la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/de.html .Google Analytics este explicat sub acest link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

Operatorul a integrat Google AdWords pe acest site. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe internet care permite agenților de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele căutării Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords le permite agenților de publicitate să predefinească anumite cuvinte cheie prin care un anunț este afișat în rezultatele căutării Google numai dacă utilizatorul accesează un rezultat al căutării care este relevant pentru cuvântul cheie. În rețeaua de publicitate Google, anunțurile sunt distribuite folosind un algoritm automat și ținând cont de cuvintele cheie predefinite pe site-urile web relevante pentru subiect.

Google AdWords este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Scopul utilizării Google AdWords este de a face publicitate pentru site-ul nostru web prin plasarea de anunțuri relevante pe site-urile web ale companiilor terțe și în rezultatele căutării Google, precum și de a permite companiilor terțe să facă publicitate pe site-ul nostru web.

Dacă o persoană vizată ajunge pe site-ul nostru web prin intermediul unui anunț Google, atunci ceva denumit cookie de conversie este plasat în sistemul IT al persoanei vizate de către Google. Ce sunt cookie-urile a fost explicat mai sus. Un cookie de conversie devine invalid după treizeci de zile și nu este utilizat pentru identificarea persoanei vizate. Atâta timp cât cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este utilizat pentru a urmări dacă anumite subpagini ale site-ului nostru web, de exemplu dacă au fost accesate coșul de cumpărături al sistemului nostru de magazin online. Cookie-ul de conversie poate fi folosit atât de noi, cât și de Google pentru a urmări dacă o persoană vizată care a intrat pe site-ul nostru prin intermediul unui anunț AdWords a generat venituri, adică a făcut sau a anulat o achiziție.

Datele și informațiile colectate de cookie-urile de conversie sunt folosite de Google pentru a genera statistici privind vizitatorii site-ului nostru. Statisticile vizitatorilor, la rândul lor, sunt folosite de noi pentru a determina numărul total de utilizatori care ni s-au trimis prin intermediul anunțurilor AdWords, precum și pentru a determina succesul sau eșecul anunțului AdWords relevant și pentru a optimiza anunțurile noastre AdWords în viitor. Nici compania noastră și nici alți clienți de publicitate ai Google AdWords nu primesc informații de la Google cu care persoana vizată ar putea fi identificată.

Prin intermediul cookie-ului de conversie sunt stocate informații personale, de exemplu despre site-ul web vizitat de persoana vizată. Cu fiecare vizită a paginilor noastre web, datele personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet utilizate de persoana vizată, sunt transferate către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale, care au fost colectate prin procesul tehnic, către terți.

După cum s-a explicat mai sus, o persoană vizată poate să își seteze browserul web pentru a bloca plasarea cookie-urilor de către site-ul nostru web și, prin urmare, se opune plasării de cookie-uri în mod permanent în orice moment. O astfel de setare a browserului web ar împiedica Google să plaseze un cookie de conversie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, cookie-urile setate de Google AdWords pot fi șterse oricând folosind un browser web sau alt software.

Furthermore the data subject has the option of objecting to interest-related advertising by Google. In order to do so, the data subject needs to access the link www.google.de/settings/ads and perform the desired settings there.

Mai multe informații și politica de confidențialitate actuală a Google sunt disponibile la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Operatorul are componente integrate ale corporației LinkedIn pe acest site. LinkedIn este o rețea socială bazată pe web, care permite utilizatorilor săi să se conecteze cu contacte de afaceri existente și să facă noi contacte de afaceri. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate din peste 200 de țări folosesc LinkedIn. Acest lucru face din LinkedIn cea mai mare platformă pentru contacte de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume.

LinkedIn este operat de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SUA. LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, este responsabil pentru problemele de protecție a datelor în afara SUA.

Cu fiecare acces la site-ul nostru, care este echipat cu o componentă LinkedIn (plugin LinkedIn), această componentă determină browserul persoanei vizate să descarce o reprezentare a componentei LinkedIn. Informații suplimentare despre pluginurile LinkedIn sunt disponibile la https://developer.linkedin.com/plugins. Ca parte a acestui proces tehnic, LinkedIn află ce subpagină reală a site-ului nostru web este vizitată de o persoană vizată.

Dacă persoana vizată este conectată la LinkedIn în același timp, atunci LinkedIn detectează ce subpagină a site-ului nostru web o vizitează persoana vizată cu fiecare acces la site-ul nostru și pe întreaga durată a vizitei sau a site-ului nostru. Aceste informații sunt colectate de componenta LinkedIn și mapate de LinkedIn la contul LinkedIn al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe un buton LinkedIn integrat pe site-ul nostru web, atunci LinkedIn urmărește aceste informații până la contul personal de utilizator LinkedIn al persoanei vizate și stochează aceste date personale.

Prin intermediul componentei LinkedIn, LinkedIn este informat că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web ori de câte ori persoana vizată este conectată la LinkedIn în timp ce accesează site-ul nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face click sau nu pe componenta LinkedIn. Dacă persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transferate către LinkedIn, atunci acest lucru poate fi prevenit deconectandu-se de la contul său LinkedIn înainte de a accesa site-ul nostru web.

Sub https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls , LinkedIn oferă opțiunea de a vă dezabona de la e-mail, mesaje text și publicitate direcționată, precum și de a gestiona setările de anunțuri. În plus, LinkedIn folosește parteneri precum Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame, care pot seta cookie-uri. Astfel de cookie-uri pot fi respinse sub https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Politica de confidențialitate actuală a LinkedIn este disponibilă la: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Politica de cookie-uri a LinkedIn este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

Operatorul are componente integrate ale YouTube pe acest site. YouTube este un portal video de internet care permite editorilor să încarce clipuri video gratuit, precum și le permite altor utilizatori să vadă, să evalueze și să comenteze aceste videoclipuri, de asemenea, gratuit. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de videoclipuri, motiv pentru care versiuni complete de filme și emisiuni TV, dar și videoclipuri muzicale, trailere sau videoclipuri realizate de utilizatorii înșiși sunt disponibile prin intermediul portalului.

YouTube este operat de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o subsidiară a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Prin accesarea subpaginilor acestui site web, care este operat de operator și în care a fost integrată o componentă YouTube (video YouTube), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este solicitat automat să descarce o reprezentare a componentei YouTube relevante din YouTube. Mai multe informații despre YouTube sunt disponibile la https://www.youtube.com/yt/about/ .Ca parte a acestui proces tehnic, YouTube și Google află ce subpagină reală a site-ului nostru web este vizitată de o persoană vizată.

Dacă persoana vizată este conectată la YouTube în același timp, atunci YouTube detectează ce subpagină reală a site-ului nostru web o vizitează persoana vizată de fiecare dată când este accesată o subpagină care conține un YouTube. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și urmărite în contul YouTube relevant al persoanei vizate.

Prin intermediul componentei YouTube, YouTube și Google sunt informați că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web ori de câte ori persoana vizată este conectată la YouTube în timp ce accesează site-ul nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face click sau nu pe videoclipul YouTube. Dacă persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transferate pe YouTube și Google, atunci acest lucru poate fi prevenit deconectandu-se de la contul său YouTube înainte de a accesa site-ul nostru web.

Politica de confidențialitate publicată de YouTube este disponibilă la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ și oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.

Site-ul nostru web folosește tehnologia de numărare a pixelilor furnizată de WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) pentru a analiza comportamentul vizitatorilor. În legătură cu aceasta, este procesată adresa IP a vizitatorului. Prelucrarea are loc numai în scopul colectării de informații bazate despre companie, cum ar fi numele companiei, de exemplu. Adresele IP ale persoanelor fizice sunt excluse de la orice prelucrare ulterioară prin intermediul unei liste albe. Adresa IP nu este stocată în LeadLab în nicio circumstanță. În timpul prelucrării datelor, este interesul nostru cel mai mare să protejăm drepturile persoanelor fizice. Interesul nostru pentru prelucrarea datelor se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR. În niciun moment nu este posibil să se tragă concluzii din datele colectate asupra unei persoane identificabile. WiredMinds GmbH folosește aceste informații pentru a crea profiluri de utilizare anonimizate ale comportamentului de vizită pe site-ul nostru. Datele obținute în timpul acestui proces nu sunt folosite pentru a identifica personal vizitatorii site-ului nostru.

Procesele care necesită consimțământ pentru un scop specific de prelucrare se bazează din punct de vedere legal pe art. 6.1 a din GDPR. În cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum poate fi necesar pentru prelucrarea livrărilor sau prestarea altor servicii sau considerații, atunci prelucrarea se bazează pe art. 6.1 (b) din GDPR. Același lucru este valabil și pentru pașii la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, cum ar fi întrebările despre produse sau servicii. Dacă compania noastră are o obligație legală care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu îndeplinirea obligațiilor sale fiscale, atunci prelucrarea se bazează pe art. 6.1 (c) din GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acesta ar putea fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator a fost rănit la unitățile noastre, necesitând dezvăluirea numelui, vârstei, informațiilor sale de asigurare de sănătate sau a altor informații vitale către un medic, spital sau alte terțe părți. În acest caz, prelucrarea s-ar întemeia pe art. 6.1 (d) din GDPR. În sfârșit, prelucrarea se poate baza pe art. 6.1 (f) din GDPR. Acesta este baza legală pentru procesele care nu sunt acoperite de niciunul dintre elementele de mai sus, dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre sau ale unei terțe părți și dacă nu există interese predominante sau drepturi și libertăți de bază ale persoanei vizate. Ni se permite o astfel de prelucrare deoarece este menționată în mod explicit de legislația europeană. Legislativul a precizat în acest sens că un interes legitim trebuie asumat dacă persoana vizată este un client al operatorului (GDPR, „Întrucât” nr. (47), teza a 2-a).

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe art. 6.1 (f) din GDPR, atunci interesul nostru legitim este desfășurarea activităților noastre de afaceri în beneficiul angajaților noștri și al acționarilor noștri.

Perioada legală de stocare este criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal. După expirarea perioadei, datele relevante sunt șterse în mod obișnuit dacă nu mai sunt necesare pentru executarea sau inițierea contractelor.

Vă informăm prin prezenta că o dezvăluire a datelor cu caracter personal poate fi impusă prin lege (reglementări fiscale) sau în contextul unui contract (de exemplu, informații despre o parte la contract). Pentru a încheia un contract, poate fi necesar ca persoana vizată să ne furnizeze date cu caracter personal care, la rândul lor, trebuie să fie procesate de noi. De exemplu, o persoană vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră încheie un contract cu acea persoană vizată. Nefurnizarea acestor date cu caracter personal ar împiedica încheierea contractului cu persoana vizată. Înainte de a ne furniza date cu caracter personal, persoana vizată trebuie să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor. Responsabilul nostru cu protecția datelor informează persoana vizată în funcție de caz dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută de lege sau este necesară pentru contract, dacă există obligația de a furniza astfel de date cu caracter personal și care ar fi consecințele nefurnizării acestor date cu caracter personal.